Umělcova cesta jaro

29.1.-30.4., České Budějovice

Kurz je to poctivou prací se sebou samým, péčí o sebe a napojení se na zdroje své vlastní životní energie a na zdroje kolem nás. V průběhu kurzu navážete kontakt se sebou, odstraníte bloky, které vám ubírají energii. Poznáte nové možnosti a začnete objevovat „tohle mohu taky“. Postupně si dovolíte věnovat více pozornosti vlastním přáním a začnete je uskutečňovat. Nápady, které byly zasunuty hluboko v šuplíku budete sdílet s lidmi k radosti vaší i jejich.

20140808_211929

Co je kurz Umělcova cesta

Režisérka Julia Cameron vedla kurzy tvořivosti přes 15 let. Své zkušenosti shrnula do 12i týdenního kurzu rozvoje kreativity. Svůj model pilovala dlouhé roky a nyní má kurz stanovenou osnovu a posloupnost témat, která na sebe v jednotlivých týdnech navazují. V podtitulu je od autorky uvedeno sousloví „duchovní cesta“. Není tím myšleno propojení s náboženstvím. Spíše podtrhuje, že cesta je více o otevření se a uvolnění sil, než o urputné snaze. Současně tím je vyjádřeno, že kreativní může být kdokoli a že se nejedná o výsadu několik talentovaných lidí.

Využití kurzu

Kurz mohou využít umělci, kteří ztratili jiskru. Dále umělci, kteří ještě nejsou umělci, ale chtěli by se jimi stát. Někteří lidé využijí příliv energie a kreativity do svého podnikání, někteří do vztahů v rodině, jiní získají větší radost ve svém zaměstnání, nového koníčka, přátele… Kreativita se netýká jen umění.

??: „Víš, jak budu starý, než se to naučím?“ (to = hrát na piano, tančit, skákat s padákem, malovat…)

!!: „Stejně starý, jako když se to nenaučíš!“ 🙂

Tento můj oblíbený citát z knihy ukazuje, že vůbec nejde o to, kterým směrem kreativitu nasměrujete, ale o to, že ji vpustíte do svého života.

20140808_213637

Jak kurz funguje

Kurz je založen na vlastní práci každého účastníka. Na každý týden připadá jedno téma. K tématu patří průvodní text knihy, „domácí úkoly“, pravidelné psaní ranních stránek, umělecká schůzka a setkání skupiny.

12-týdenní kurz zahrnuje 13 setkání po 100 minutách. 1x týdně se schází skupina vedená průvodcem. Skupina vytváří podpůrné prostředí. Průvodce není lektorem, ale hlavním udržovatelem skupiny. Setkání zahrnuje diskusi o úkolech minulého týdne, probrání témat nového týdne a soubory koučovacích, a prožitkových technik.

Závazek

Kurz je pro lidi, kteří opravdu chtějí na sobě pracovat. Není to žádná rychlokvaška, zázrak seslaný shůry. Přihlášením na kurz přebíráte závazek za to, že jste ochotni na sobě 3 měsíce pracovat, docházet na kurz, být součástí skupiny. Tak jako kdokoli ve skupině podpoří vás svým příběhem, svou zkušeností, i od vás se očekává sdílení a živení společného prostoru důvěry a podpory.

20140808_194732

Umělcova cesta v mém životě

Já jsem si poprvé prošel kurzem Umělcovy cesty před 6 lety. Od té doby si témata kurzu čas od času připomínám a oživuji. Díky ní jsem si dovolil od té doby vydat 5 knih a 3 CD, v současné době jsem dokončil ilustrace ke své další knize a chystám další hudební projekt. Díky Umělcově cestě vznikly i některé mé unikátní kurzy jako „Urychlovač snů pro přírodní bydlení“ nebo kurz „Příběhy, které stojí za to žít“.

Proto chci Umělcovu cestu sdílet i s vámi. Své vlastní zkušenosti s Umělcovou cestou jsem spojil s 18 lety praxe ve vedení zážitkově vzdělávacích a rozvojových kurzů a těším se na sílu skupiny, která nám pomůže v cestě za kreativitou.

13

Kdy: 29. 1. – 30. 4. 2018 v 18:00 – 19:40

Kde: České Budějovice

Cena: 3790 Kč

 

Cena zahrnuje:

 • 13 skupinových sezení po 100 minutách
 • Absolventská párty
 • Výukové materiály
 • Knihu Umělcova cesta od Julie Cameron
 • Podporu průvodce po dobu celých 3 měsíců

Přihlášky a dotazy: kubala.petr@gmail.com, 774 113 358, www.tralalamandala.cz

20140808_202059

[contact-form-7 id=“1576″ title=“Přihláška“]

 

Podrobnější osnova témat pro ty, kteří chtějí vědět víc…

První týden: Nabytí pocitu bezpečí

 • Stínoví umělci
 • Nepřítel ve Vašem nitru: Vnitřní negativní názory
 • Spojenec ve Vašem nitru: Zbraně pozitivních prohlášení
 • Kreativní prohlášení

Druhý týden: Nabytí pocitu identity

 • Duševní uzdravování
 • Zhoubní kamarádi
 • Poděsové
 • Skepticismus
 • Pozornost
 • Pravidla cesty

Třetí týden: Nabytí pocitu síly

 • Zlost
 • Synchronicita
 • Hanba
 • Jak si poradit s kritikou
 • Detektivní práce – cvičení
 • Růst

Čtvrtý týden: Nabytí pocitu integrity

 • Čestné změny
 • Pohřbené sny – cvičení
 • Čtecí deprivace

Pátý týden: Nabytí pocitu možnosti

 • Omezení
 • Nacházení řeky
 • Past ctnosti
 • Kvíz o pasti ctnosti
 • Zakázané radosti – cvičení
 • Seznam přání – cvičení

Šestý týden: Nabytí pocitu hojnosti

 • Velký Tvůrce
 • Přepych
 • Počítáme – cvičení
 • Peněžní šílenství – cvičení

Sedmý týden: Nabytí pocitu spojení

 • Naslouchání
 • Perfekcionismus
 • Riziko
 • Žárlivost
 • Přehled žárlivosti – cvičení
 • Archeologie – cvičení

Osmý týden: Nabytí pocitu síly

 • Přežití
 • Síla věže ze slonoviny
 • Zisk maskovaný jako ztráta
 • Věk a čas: produkt a proces
 • Vyplňování formuláře
 • Rané modely – cvičení
 • Pozitivní prohlášení

Devátý týden: Nabytí pocitu soucítění

 • Strach
 • Nadšení
 • Tvůrčí obraty o 180 stupňů
 • Prorazit bloky

Desátý týden: Nabytí pocitu vlastního bezpečí

 • Úskalí cesty
 • Workoholismus
 • Workoholický kvíz
 • Sucho
 • Sláva
 • Soutěž

Jedenáctý týden: Nabytí pocitu samostatnosti

 • Přijetí sebe sama
 • Úspěch
 • Zenové tajemství sportu
 • Stavba umělcova oltáře

Dvanáctý týden: Nabytí pocitu víry

 • Věřit
 • Tajuplnost
 • Hra představivosti
 • Úniková rychlost


Tento zběžný seznam témat nemůže postihnout podstatu konceptů, které Julia ve své knize důkladně popsala a vysvětlila a které už máme ověřené roky praxe. Může Vám alespoň nastínit tu obdivuhodnou šíři témat, která tento kurz postihuje a které stojí za to adresovat pro náš další vývoj.

[contact-form-7 id=“1576″ title=“Přihláška“]